Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


ΜΆΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΌΤΗΥΤΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΎ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΠΙΣΤΟΛΑ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)

ΣΤΌΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Να συγκρίνουν οι μαθητές τον παραδοσιακό τρόπο ζωής (κατοικία, ενδυμασία, χειροτεχνία, παραδοσιακή διατροφή, επαγγέλματα, αγροτική ζωή, ήθη και έθιμα) με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Οι μαθητές κατανόησαν τις έννοιες των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού της Ελλάδας με βιωματικό τρόπο και εργαστηριακή εμπειρία κατασκευάζοντας μακέτα παραδοσιακής κατοικίας υπαίθρου και παραδοσιακών στολών

Δημιουργία παραδοσιακών στολών με κομμάτια υφάσματος

pi1

pi2

pi3

Τρισδιάστατη αφίσα με παραδοσιακές φορεσιές στα διάφορα μέρη της Ελλάδας

pi4

pi5

Κατασκευή μακέτας παραδοσιακής κατοικίας υπαίθρου και λεπτομέρειές της κατασκευής

pi6

pi7

 pi8

 pi9

pi10

pi11

pi12

pi13

pi14

pi15

pi16

Αυτοσχέδιος αργαλειός