Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


ΓΙα να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ

Aγαπητοί  γονείς και κηδεμόνες

Βάσει των Οδηγιών  για την Εποχική Γρίπη 2016-2017 όπως αυτές απεστάλησαν στο σχολείο μας από το Υπουργείο Υγείας σας παρακαλούμε σε περίπτωση που το τέκνο σας νοσήσει διαπιστωμένα από κάποιο στέλεχος του ιού,  να ενημερώσετε το σχολείο άμεσα ώστε

1) να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή εξάπλωσης  και

2) να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς καταγραφής.

Επιπρόσθετα συνιστάται η ενημέρωσή σας για την εποχική γρίπη από τον θεράποντα ιατρό του τέκνου σας ή τον οικογενειακό σας ιατρό.

 

                          Η Διευθύντρια                                  Η νοσηλεύτρια

                            Μ.ΧΑΪΚΑΛΗ                                    Ε.ΚΛΑΜΑΡΙΑ