Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


Για να μεταβείτε στο "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης" και στο "Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες" πατήστε εδώ