Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο

Αγίας Παρασκευής


Για να μεταβείτε στο "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης" και στο "Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες" πατήστε εδώ