Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


Διεύθυνση:
Πίνδου 24
Αγία Παρασκευή
15343
Τηλέφωνο:
2106002044
Φαξ:
2106002044