Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


Το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής (ΤΕΕ/ΕΑ) Αγίας Παρασκευής, ιδρύθηκε ως Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Ειδικής Αγωγής (ΤΕΣΕΑ) το 1992. Το 1998 μετονομάστηκε και παραμένει μέχρι σήμερα σε ΤΕΕ/ΕΑ.

Στη σημερινή του μορφή, το ΤΕΕ Β' Βαθμίδας λειτουργεί με δυο κύκλους (Α και Β) με διάρκεια φοίτησης τέσσερα έτη. Στο ΤΕΕ/ΕΑ εγγράφονται απόφοιτοι επαγγελματικών Γυμνασίων και των ειδικών και γενικών Γυμνασίων και Λυκείων, σ΄ έναν από τους παρακάτω τέσσερις (04) τομείς και αντίστοιχες ειδικότητες:

 

1. Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος με τρεις ειδικότητες:

 α) Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων και αρχιτεκτονικής τοπίου

 β) Τεχνολογίας τροφίμων και εμπορίας (marketing) γεωργικών προϊόντων και

 γ) Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού

2. Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα: Κεραμικής- Πηλοπλαστικής

 

3. Οικονομίας και Διοίκησης με ειδικότητα: Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών

 

4.Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ με ειδικότητα: Υποστήριξης συστημάτων και δικτύων υπολογιστών.

 

Το 2005 ιδρύθηκε και λειτουργεί μέχρι σήμερα στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, το ΤΕΕ/ΕΑ Α' Βαθμίδας, όπου εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου. Η διάρκεια φοίτησης είναι πέντε έτη και λειτουργούν οι παρακάτω τρεις (03) τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες

 

1. Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητα: Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων και αρχιτεκτονικής τοπίου

 

2. Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα: Κεραμικής- Πηλοπλαστικής

 

3. Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ με ειδικότητα: Υποστήριξης συστημάτων και δικτύων υπολογιστών

 

Και για τις δύο αυτές βαθμίδες, δεδομένου ότι το σχολείο έχει χαρακτηριστεί ως ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κωφών & Βαρηκόων, για την εγγραφή χρειάζεται επιπλέον ιατρική γνωμάτευση μαζί με το ακουόγραμμα που να αναγράφει το πρόβλημα ακοής, όπως επίσης και αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) ή από Πιστοποιημένο, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

 

Στους αποφοίτους της Β΄ Βαθμίδας χορηγείται πτυχίο με το οποίο αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα καθώς και έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΤΕΙ) στην ειδικότητα που επιθυμούν με τους εμπίπτοντες στην κατηγορία των ειδικών διατάξεων του Ν. 4186/2013 σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εισαχθούν σε ποσοστό 5/% επί του αριθμού των εισακτέων.

Η εκπαίδευση των Κωφών-Βαρήκοων μαθητών στηρίζεται στη Δίγλωσση εκπαίδευση δηλαδή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την Νέα Ελληνική η οποία εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή ενώ η προφορική της αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των Κωφών μαθητών.

Το ΤΕΕ/Ε είναι στελεχωμένο με εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων τόσο από καθηγητές μαθημάτων γενικής παιδείας όσο και από καθηγητές μαθημάτων ειδικοτήτων με σημαντική εμπειρία, μετεκπαίδευση και ειδίκευση στην εκπαίδευση των Κωφών και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ). Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΕΑ είναι στελεχωμένο με την ομάδα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από τις ειδικότητες του Ψυχολόγου, του Κοινωνικού Λειτουργού, του Λογοθεραπευτή, του Εργοθεραπευτή, του Ειδικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και του Ειδικού Βοηθού. Το ΕΕΠ βοηθά στην κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος των μαθητών καθοδηγούμενο από τις ανάγκες τους, και συνεργάζονται με άλλους φορείς, προκειμένου να υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο στήριξης για τον κάθε μαθητή.

Κοινός στόχος όλου του προσωπικού, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, χρήσιμων για την ενήλικη ζωή των μαθητών και τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και η παροχή όλων των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την κοινωνική τους ένταξη.

Για το λόγο αυτό εκτός από τη θεωρητική και εργαστηριακή προσέγγιση των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, γίνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πραγματικούς εξωσχολικούς χώρους. Η εκπαιδευτική διαδικασία συμπληρώνεται με την πρακτική άσκηση σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την πρόσκληση επαγγελματιών, ειδικού επιστημονικού προσωπικού για ενημέρωση και συζήτηση με τους μαθητές. Επιπλέον, οργανώνονται πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα καινοτόμων δράσεων (αγωγή υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικά) ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές για άμεση επαφή με την κοινωνία και τον πολιτισμό, αλλά και να αποκτούν γνώσεις και ερεθίσματα για τις μελλοντικές σχολικές και επαγγελματικές επιλογές. Όλες οι δραστηριότητες υλοποιούνται με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και το ΕΒΠ αλλά και την ενθάρρυνση και υποστήριξη της Διευθύντριας.

Οι διακρίσεις και οι βραβεύσεις είναι αποτέλεσμα της ενεργής συμμετοχής των μαθητών στις παραπάνω δραστηριότητες (εύφημος μνεία για την ταινία μικρού μήκους ‘ Η κραυγή του γλάρου’, πρώτο βραβείο από τη UNICEF για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Σχολεία υπερασπιστές παιδιών’, Πανελλήνια διάκριση (1η θέση στη δημόσια ψηφοφορία με 1320 ψήφους) για τον διαδικτυακό διαγωνισμό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς διαδικτύου ‘SaferInternet.gr’.

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση και οι Διδάσκοντες της σχολικής μονάδας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετέχουν σε επιμορφώσεις όπως για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από του Πανεπιστημίου Πατρών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιμόρφωση Α και Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, ανάλογα με το θέμα και το ενδιαφέρον

Ουσιαστική είναι και η υποστήριξη των γονέων για την αποτελεσματική και ενεργητική συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία εκπαίδευσης των παιδιών, ενισχύοντας το ρόλο τους.

Από το 2004 το ΤΕΕ/ΕΑ συστεγάζεται με το Ειδικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Κωφών Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής σε ένα σύγχρονο σχολικό κτήριο. Με πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γήπεδο μπάσκετ, κλπ.

Τα σχολεία συνεργάζονται με οικοτροφείο, το οποίο παρέχει ολοήμερη φροντίδα στου μαθητές που κατάγονται από την επαρχία. Οι μαθητές μεταφέρονται προς το σχολείο με μισθωμένα από την πολιτεία μέσα.