Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


Αύριο Τετάρτη 9-1-2019 όλα τα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής θα λειτουργήσουν κανονικά,με έναρξη στις 10. 00 πμ. μετά από σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου.

Τα σχολεία θα είναι ανοικτά κανονικά από νωρίς το πρωϊ καθώς θα βρίσκονται στις θέσεις τους οι Διευθυντές , οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό του Δήμου, έτσι ώστε να φροντίσουν να είναι οι αίθουσες ζεστές, πριν την προσέλευση των μαθητών και απρόσκοπτη η πρόσβαση σε όλους τους σχολικούς χώρους.
Παρακαλώ να ενημερωθούν οι μεταφορείς  και οι γονείς και η προσέλευση του προσωπικού για αύριο  παρακαλώ να γίνει εγκαίρως, διότι σύμφωνα με σχετικές οδηγίες θα πρέπει να γίνει προετοιμασία των αιθουσών και  αύξηση των εφημεριών.