Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


Η εκπαίδευση των Κωφών-Βαρήκοων μαθητών στηρίζεται στη Δίγλωσση εκπαίδευση δηλαδή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την Νέα Ελληνική η οποία εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή ενώ η προφορική της αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των Κωφών μαθητών.

Για την εγγραφή χρειάζεται:

1. Ιατρική γνωμάτευση μαζί με το ακουόγραμμα που να αναγράφει το πρόβλημα ακοής.

2. Αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) ή από Πιστοποιημένο, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

3. Ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα της φυσικής αγωγής.

- Tο ΤΕΕ/ΕΑ Β' Βαθμίδας λειτουργεί με δυο κύκλους (Α και Β) με διάρκεια φοίτησης τέσσερα έτη.

Στο ΤΕΕ/ΕΑ εγγράφονται απόφοιτοι επαγγελματικών Γυμνασίων και των ειδικών και γενικών Γυμνασίων και Λυκείων, σ’ έναν από τους παρακάτω τέσσερις (04) τομείς και αντίστοιχες ειδικότητες:

1. Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος με τρεις ειδικότητες:

α) Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων και αρχιτεκτονικής τοπίου

β) Τεχνολογίας τροφίμων και εμπορίας (marketing) γεωργικών προϊόντων και

γ) Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού

2. Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα: Κεραμικής- Πηλοπλαστικής

3. Οικονομίας και Διοίκησης με ειδικότητα: Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών

4.Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ με ειδικότητα: Υποστήριξης συστημάτων και δικτύων υπολογιστών.

 

- Το ΤΕΕ/ΕΑ Α' Βαθμίδας, όπου εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου. Η διάρκεια φοίτησης είναι πέντε έτη και λειτουργούν οι παρακάτω τρεις (03) τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες

1. Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητα: Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων και αρχιτεκτονικής τοπίου

2. Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα: Κεραμικής- Πηλοπλαστικής

3. Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ με ειδικότητα: Υποστήριξης συστημάτων και δικτύων υπολογιστών