Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


Για την εγγραφή χρειάζεται:

1. Ιατρική γνωμάτευση μαζί με το ακουόγραμμα που να αναγράφει το πρόβλημα ακοής.

2. Αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) ή από Πιστοποιημένο, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

3. Ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα της φυσικής αγωγής.