Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής

και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές


Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες:

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τομέας Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής